Ouderavonden

SecVision wil vanuit betrokkenheid graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daar waar mogelijk vanuit onze eigen expertise. Daarom verzorgen wij (tegen niet-commerciële tarieven) met enige regelmaat voorlichtingsavonden voor ouders van (bassisschool)leerlingen en tieners over het onderwerp “Kind en moderne media”. Het is voor veel ouders tegenwoordig erg lastig in te schatten waar kinderen en tieners allemaal mee worden geconfronteerd. Denk maar aan Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc., etc. De ontwikkelingen gaan in rap tempo en veel ouders kunnen het niet of nauwelijks meer volgen.

Tijdens de avond “Kind en moderne media” gaan we in op deze onderwerpen en bespreken we met de groep de mogelijkheden en bijbehorende ethische vraagstukken. Dat is soms confronterend, maar wel onderbouwd. Het gebruik van Facebook, etc. verbieden heeft feitelijk geen zin; het is daarom belangrijk kinderen te leren er mee om te gaan. Want gezien de onbegrensde mogelijkheden hebben kinderen (en sommige volwassenen ook wel) hierin begeleiding nodig.

Prediker 3:15a zegt: “Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest”. Opvoeden is van alle tijden. Ouders hebben altijd rekening moeten houden met ontwikkelingen uit hun tijd bij het bepalen van regels binnen de opvoeding. Het bijhouden van al deze ontwikkelingen is daarom belangrijk. Deze avond geeft (zonder helemaal compleet te kunnen zijn) inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen uit deze tijd op het vlak van media.

Het blijkt dat de aanwezigen tijdens de avonden voor zichzelf ook veel inzicht opdoen over hoe zelf om te gaan en in ieder geval na te gaan denken wat verstandig is en wat niet. De avond geeft geen antwoorden, maar geeft wel veel stof tot nadenken, waarna mensen keuzes kunnen maken.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw school, club of kerk te bespreken.