Awareness

Bent u op zoek naar een parter die uw volledige bewustwordingsprogramma kan verzorgen? SecVision is specialist op het gebied van bewustwording en verzorgt uw programma van a tot z.

Het verzorgen van een bewustwordingsprogramma is altijd maatwerk. Het begint bij de doelstelling die u heeft met informatiebeveiliging. Heeft zich een incident voorgedaan, waaruit de afhankelijkheid van het gedrag van uw medewerkers blijkt? Wilt (of: moet) u daarnaast voldoen aan bepaalde normen of standaarden waarin iets staat over informatiebeveiliging? Hoe zwaar het awarenessprogramma aangezet moet worden is afhankelijk van meerdere factoren. Te beginnen bij de waarde van de informatie binnen uw organisatie. Daar hangt veel vanaf. Het tweede is het huidige bewustwordingsniveau van uw medewerkers. Bij de ene organisatie gaan de medewerkers al bovengemiddeld bewust met informatie om, bij de andere organisatie is de interesse erg laag en moeten we “bij nul” beginnen.

Stappenplan
SecVision hanteert bij het realiseren van uw bewustwordingsprogramma de volgende hoofdstappen:

 • Opstellen plan;
  • Wat is de waarde van de informatie binnen uw organisatie?
  • Wie is de doelgroep van uw awarenessprogramma?
  • Wat is de boodschap die u uw doelgroep mee wil geven?
  • Wat zijn de huisregels binnen uw organisatie mbt omgang met informatie?
  • Hoe om te gaan met nieuwe medewerkers?
 • Opstellen en verzorgen presentaties;
 • Verzorgen periodieke reminders.

Plan – Do – Check – Act
Een bewustwordingsprogramma is niet een eenmalige activiteit. Een programma waarin de medewerkers alleen een keer een presentatie krijgen heeft weinig zin. Het gaat erom dat informatiebeveiliging een onderdeel wordt van de organisatiecultuur. Staat het bijvoorbeeld op de agenda bij de afdelingsoverleggen? Maakt informatiebeveiliging onderdeel uit van de functieomschrijving en komt het daarmee terug in de jaarlijkse beoordeling? Dit soort maatregelen helpt u bij het borgen van bewustwording in uw organisatie.

Daarnaast zijn periodieke reminders een must voor het daadwerkelijk verhogen van de bewustwording. Dit kan bijvoorbeeld door het regelmatig plaatsen van berichten op intranet, een periodieke postercampagne of het langssturen van een mystery guest. SecVision bepaalt samen met u het meest passende programma. Wanneer nodig verzorgt SecVision ook het bijbehorende drukwerk, maar we werken natuurlijk ook gewoon samen met uw eigen afdeling communicatie.

Onze boodschap is eigenlijk heel simpel. Binnen alle werkprocessen moeten we veilig en verantwoord omgaan met informatie. Het is alleen niet altijd makkelijk om dit ook daadwerkelijk bij mensen tussen de oren te krijgen. SecVision heeft veel ervaring met het creatief omgaan met de materie en het overbrengen aan de doelgroep. Geen bedrijf is hetzelfde, dus ook geen programma is hetzelfde. Uiteraard maken we gebruik van basiscomponenten, “gecustomized” naar uw organisatie en gebruikmakend van uw eigen huisstijl.

Binnen een SecVision awarenessprogramma wordt het onderwerp niet als “iets nieuws” gepresenteerd, maar juist als een stuk houding en gedrag wat eigenlijk normaal is binnen de organisatie. Het inbedden van informatie in de werkprocessen is daarom de basis van het programma. Er wordt uitgegaan van de bestaande werkprocessen. Indien gewenst, kan SecVision helpen bij het herinrichten van de werkprocessen.